Algemene

voorwaarden

Contact & voorwaarden

Artikel 1 Overeenkomsten
1.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Wijnkoperij Geerts.

Artikel 2 Betaling en uitlevering
2.1 Alle prijzen in offertes zijn exclusief BTW en eventuele verzendkosten. We rekenen geen bezorgkosten in een straal van 10 kilometer rond Tilburg. Daarbuiten geldt het TNT-tarief.
2.2 Als u niet binnen de vervaldatum de factuur betaalt en Wijnkoperij Geerts haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u naast de wettelijke rente en de administratievergoeding, ook incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden becijferd aan de hand van de zogenaamde BIK-staffel waarvan de recentste versie is gepubliceerd op onderstaande link. http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Pages/De-staffel-buit.
2.3 Als u niet op tijd betaalt, mag Wijnkoperij Geerts stoppen met uitlevering van andere bestellingen.

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud
Zolang u de wijn niet heeft betaald, blijft de wijn eigendom van Geerts Wijnkoperij.

Artikel 4 Reclames
4.1 U controleert bij aflevering of de levering klopt met uw bestelling. Als dat niet het geval is, moet u dat binnen 3 dagen aan Geerts Wijnkoperij laten weten.
4.2 Klachten over (minder)leveringen die op uw verzoek niet ter hand worden gesteld, maar zijn achtergelaten voor de deur of in de tuin, worden door Wijnkoperij Geerts afgewezen.

Artikel 5 Proefgarantie
5.1 Alle geleverde wijnen vallen onder Wijnkoperij Geerts garantie. Als een geleverde wijn niet aan uw verwachtingen voldoet, mag u een vervangende wijn uitzoeken en de geleverde wijn teruggeven. In rekening gebrachte verzendkosten blijven in die situatie verschuldigd. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
Dat op het moment van klagen de termijn van een jaar na het ”op dronk” komen van de wijn volgens de mening van Wijnkoperij Geerts, nog niet is verstreken; Enkel onbeschadigde flessen komen voor retournering in aanmerking. Als het gaat om een doosje wijn, bestaande uit zes dezelfde soorten wijn, mag uit slechts één doos maximaal 1 (een) fles geopend zijn. Als het een doos is met verschillende soorten wijn, zal naar een gepaste oplossing worden gezocht;

Artikel 6 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1 Nederlands recht is van toepassing.
6.2 Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

REACTIES